Sklep Ogrodniczo-Dekoracyjny                       "DORMAX"

“Aby Twój ogród był zawsze piękny i zielony”

" Automatyczne systemy nawadniające"

Adres

Sklep Ogrodniczo-dekoracyjny
"DORMAX" 
ul. Przmysłowa 6
83-110 Tczew
tel. 504-306-208

Wypożyczalnia


W naszej wypożyczalni sprzętu oferujemy Państwu wiele urządzeń, które ułatwią prace w ogrodzie. Przed przyjazdem prosimy o kontakt celem upewnienia się, czy wypożyczenie danego sprzętu będzie możliwe. Prosimy też o zapoznanie się z warunkami wypożyczania sprzętu podanymi poniżej.

Nazwa urządzenia Stawka godzinowa [zł] Stawka dobowa [zł] Kaucja zwrotna [z]
Kosiarka spalinowa 20 65 300
Pilarka spalinowa 20 75 300
Podkaszarka spalinowa żyłkowa  20 75 300
Glebogryzarka spalinowa 35 125 500
Wertykulator spalinowy 35 xxx 100
Rozdrabniarka do gałęzi elektryczna 30 80 300
Czyszczenie sprzętu  10

Odśnieżarka spalinowa 25 125 300
Walec do trawy z kolcami/bez kolców 5 20 100

Wszystkie ceny są cenami brutto.
WAŻNE !!!  Aby wypożyczyć sprzęt musicie Państwo posiadać aktualny dokument tożsamości oraz gotówkę na wpłacenie kaucji zwrotnej (kaucji nie przyjmujemy kartami płatniczymi).

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYPOŻYCZALNI
Aby wypożyczyć sprzęt w naszej wypożyczalni należy zgłosić się do naszego punktu gdzie zostanie spisana umowa na wynajem sprzętu. Za każdy sprzęt pobieramy kaucję zwrotną. Kaucję przyjmujemy tylko w formie gotówki. Prosimy też o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym sprzętu będącego przedmiotem najmu.
Nie zwrócenie sprzętu w określonym terminie powoduje po stronie Najemcy ma obowiązek zapłaty Wynajmującemu zwiększonego o 50% wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia.
Zwrócenie sprzętu zabrudzonego rodzi po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu należności zgodnie z cennikiem.
W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy, na podstawie rachunku przedłożonego przez Wynajmującego. Ewentualny czas naprawy sprzętu liczy się jak czas wypożyczenia – ze wszystkimi skutkami finansowymi.
Wynajmujący powinien zapoznać się z zasadami BHP przed pracą ze sprzętem. Sprzętu nie moga obsługiwać nieletni. Jednocześnie informujemy, że nie sprawdzamy kwalifikacji wynajmujących do pracy z danym sprzętem i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty bądź obrażenia związane z jego użytkowaniem.


Wzór umowy najmu urządzenia


Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia Sklepu Ogrodniczego "DORMAX" 

   

<img src="http://republika.onet.pl/licznik.html?pid=3910021">